Polityka Prywatności 2018-07-25T13:14:54+02:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI Efekt Centrum

 

 1. Wstęp
 2. a) Efekt Centrum postępując zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ustanawia procedury zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ochrony danych osobowych osób zgodnie z GDPR zwanym odtąd  RODO w niniejszej Polityce Prywatności (polski krótka nazwa nowego rozporządzenia).
 3. b) Efekt Centrum gromadzi dane osobowe do wyłącznego użytku w celu znalezienia pracy dla polskich pracowników na pokładzie statków pełnomorskich wszystkich typów i narodowości oraz do wykonywania projektów w polskich stoczniach i portach lub dowolnego innego projektu zgodnie z usługami Efekt Centrum i rejestracją działalności.

Niniejsza Polityka określa:

 • Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w związku z twoimi relacjami z nami jako kandydatem / pracownikiem na stanowisko pracy lub kontraktem działając jako agenci dla branży żeglugi morskiej i innymi projektami  związanymi z usługami Efekt Centrum i zarejestrowną działalnością
 • Skąd pozyskujemy dane .
 • Co robimy z tymi danymi.
 • Jak przechowujemy dane.
 • Komu przekazujemy / ujawniamy te dane.
 • Jak radzimy sobie z Twoimi prawami do ochrony danych.
 • I jak przestrzegamy zasad ochrony danych.
 • Wszystkie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z polskim i unijnym prawem o ochronie danych.
 1. Administrator  danych

Efekt Centrum

ul. Gorczycowa 4c

81-591 Gdynia z numerami rejestracyjnymi. KRS NIP: Regon

Zasady, o których mowa w niniejszej Polityce jako “my” lub “Efekt Centrum”, są danymi administratora wszystkich danych osobowych, które są wymagane, gromadzone i przetwarzane w celu świadczenia  usług przez Efekt Centrum.

 1. Jakie dane osobowe zbieramy

Efekt Centrum zbiera dane osobowe do wyłącznego użytku w celu zapewnienia wykwalifikowanych pracowników / marynarzy do kontraktu na pokładzie statków morskich oraz podczas napraw w polskich i europejskich stoczniach lub wszelkich innych czynności związanych z usługami Efekt Centrum. Ponadto Efekt Centrum zbiera dane osobowe do projektów wykonywanych od firm na terenie polskich stoczni i portów jako pracownicy lub podwykonawcy firmy.

Dane osobowe potrzebne dla Efekt Centrum są opisane poniżej:

IMIĘ NAZWISKO

DATA I MIEJSCE URODZENIA

DANE KONTAKTOWE: ADRES / TELEPHONE / EMAIL

EDUKACJA

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

CERTYFIKATY ODNOSZĄCE SIĘ DO POZYCJI / RANK / KWALIFIKACJI

CERTYFIKAT MEDYCZNY POTWIERDZAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRACY  W WARUNKACH OKREŚLONYCH W OPISIE PRACY.

 

Dane osobowe dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, domniemanej prowizji lub skazania za przestępstwa są uważane za “wrażliwe” dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Przetwarzamy takie dane tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to wyraźną zgodę lub jest to konieczne (na przykład, jeśli poprosisz o specjalną pomoc) lub celowo uczyniłeś je publicznym.

 1. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, dlaczego i na jak długo

Twoje dane będą wykorzystywane do celów rekrutacji tylko w celu znalezienia stanowiska lub kontraktu działając jako agent zarządzający zgodnie z twoimi kwalifikacjami i zapotrzebowaniami  na dane stanowiska pracy od naszych klientów. Lub aby zatrudnić Ciebie na projekty Efekt Centrum w branży morskiej lub dowolnej innej branży związanej z usługami i działalnością Efekt Centrum w Polsce i za granicą na terytorium Unii Europejskiej lub na całym świecie.

Efekt Centrum podejmuje wszelkie niezbędne środki i procedury, aby zabezpieczyć i utrzymywać gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych  z zachowaniem zgodności, rzetelności i przejrzystości danych osobowych zgodnie z regulacjami RODO.

Efekt Centrum będzie gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe dopiero po Twojej pisemnej deklaracji zgody w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie przy użyciu jasnego i prostego języka dla każdego konkretnego projektu / umowy związanej z twoimi kwalifikacjami zawodowymi.

 

Nie będziemy przechowywać Twoich danych dłużej, niż jest to konieczne do spełnienia celu rekrutacji, dla którego są przetwarzane. Aby określić odpowiedni okres przechowywania, bierzemy pod uwagę kwotę, rodzaj i

 

wrażliwość danych osobowych, cele, dla których je przetwarzamy i czy możemy osiągnąć te cele w inny sposób. Jego sprawa będzie traktowana zgodnie z potrzebami rekrutacji, a czas zostanie określony i uzgodniony w deklaracji zgody.

 1. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa przy przechowywaniu i ujawnianiu danych osobowych oraz w celu ochrony przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dane, które nam przekazujesz, są chronione przy użyciu kryptografii dostarczonej przez naszego dostawcę poczty e-mail, który w pełni przestrzega przepisów RODO dotyczących ochrony danych osobowych. Twoje Dane są przechowywane w komputerze danych w trybie offline określonym w tym celu przez nas.

Możemy ujawnić Twoje dane zaufanym stronom trzecim w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Wymagamy, aby wszystkie strony trzecie stosowały odpowiednie techniczne i operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, zgodnie z polskim i unijnym prawem dotyczącym zasad ochrony danych.

 1. Międzynarodowy transfer danych

Wymagamy od wszystkich zewnętrznych dostawców usług w UE, aby w celu naszej działalności zostały opisane w niniejszej polityce, aby przetwarzać Twoje dane w bezpieczny sposób i zgodnie z polskim i unijnym prawem ochrony danych. Używamy standardowych środków na mocy prawa UE w celu legitymizacji transferów danych poza EOG.

________________________________________

 1. Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe zostaną udostępnione naszym klientom, którzy poproszą o zapoznanie się z Twoimi  umiejętnościami i kwalifikacjami zawodowymi , aby zapewnić ci i zabezpieczyć stanowisko lub kontrakt zgodnie z konkretnymi projektami. Zawsze będziesz powiadamiany z wyprzedzeniem,  będziesz mieć możliwość wyrażenia zgody na udostępnienie swoich danych osobowych do celów rekrutacji opisanych w niniejszych Zasadach. Ponadto musisz mieć świadomość, że odmowa przetworzenia i udostępnienia twoich danych osobowych stronom trzecim zaangażowanym w procedurę rekrutacji może spowodować, że Efekt Centrum nie będzie w stanie zabezpieczyć ci stanowiska pracy.

Za każdym razem musisz wyrazić zgodę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-maile), abyśmy mogli udostępnić Twoje dane osobowe konkretnym klientom, którzy chcą skorzystać z naszych usług.

 1. Strona internetowa Efekt Centrum http://efektcentrum.pl/

Wszystkie dane zebrane podczas rejestracji w naszej sekcji strony internetowej będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nasza strona internetowa jest zabezpieczona i zaprojektowana  aby działać zgodnie z regulacjami RODO dotyczącymi ochrony Twoich danych osobowych przekazywanych do tego. Nasza strona internetowa jest zabezpieczona zaufanym protokołem SSL po protokole HTTPS. Certyfikat SSL szyfruje dane przesyłane na serwer przez Ciebie podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub korzystania z poczty elektronicznej. W ten sposób zapewnia ochronę przed przechwyceniem i wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione danych dostarczonych, na przykład w formularzach kontaktowych. Potwierdzeniem działania certyfikatu SSL jest protokół https w pasku adresu przeglądarki internetowej i ikona kłódki, komunikat Bezpieczna lub nazwa organizacji.

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI Efekt Centrum
  1. Wstęp
  2. a) Efekt Centrum postępując zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ustanawia procedury zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ochrony danych osobowych osób zgodnie z GDPR zwanym odtąd  RODO w niniejszej Polityce Prywatności (polski krótka nazwa nowego rozporządzenia).
  3. b) Efekt Centrum gromadzi dane osobowe do wyłącznego użytku w celu znalezienia pracy dla polskich pracowników na pokładzie statków pełnomorskich wszystkich typów i narodowości oraz do wykonywania projektów w polskich stoczniach i portach lub dowolnego innego projektu zgodnie z usługami Efekt Centrum i rejestracją działalności.

  Niniejsza Polityka określa:

  • Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w związku z twoimi relacjami z nami jako kandydatem / pracownikiem na stanowisko pracy lub kontraktem działając jako agenci dla branży żeglugi morskiej i innymi projektami  związanymi z usługami Efekt Centrum i zarejestrowną działalnością
  • Skąd pozyskujemy dane .
  • Co robimy z tymi danymi.
  • Jak przechowujemy dane.
  • Komu przekazujemy / ujawniamy te dane.
  • Jak radzimy sobie z Twoimi prawami do ochrony danych.
  • I jak przestrzegamy zasad ochrony danych.
  • Wszystkie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z polskim i unijnym prawem o ochronie danych.

  ________________________________________

  1. Administrator  danych

  A.P & A Poland sp.zo.o.

  Ul. Jaskowa Dolina 112

  80-286 Gdańsk z numerami rejestracyjnymi. KRS 0000061623 NIP: 583-00-17-498 Regon 190060960

  Zasady, o których mowa w niniejszej Polityce jako “my” lub “Efekt Centrum”, są danymi administratora wszystkich danych osobowych, które są wymagane, gromadzone i przetwarzane w celu świadczenia  usług przez Efekt Centrum.

  ________________________________________

  1. Jakie dane osobowe zbieramy

  Efekt Centrum zbiera dane osobowe do wyłącznego użytku w celu zapewnienia wykwalifikowanych pracowników / marynarzy do kontraktu na pokładzie statków morskich oraz podczas napraw w polskich i europejskich stoczniach lub wszelkich innych czynności związanych z usługami Efekt Centrum. Ponadto Efekt Centrum zbiera dane osobowe do projektów wykonywanych od firm na terenie polskich stoczni i portów jako pracownicy lub podwykonawcy firmy.

  Dane osobowe potrzebne dla Efekt Centrum są opisane poniżej:

  IMIĘ NAZWISKO

  DATA I MIEJSCE URODZENIA

  DANE KONTAKTOWE: ADRES / TELEPHONE / EMAIL

  EDUKACJA

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  CERTYFIKATY ODNOSZĄCE SIĘ DO POZYCJI / RANK / KWALIFIKACJI

  CERTYFIKAT MEDYCZNY POTWIERDZAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRACY  W WARUNKACH OKREŚLONYCH W OPISIE PRACY.

  Dane osobowe dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, domniemanej prowizji lub skazania za przestępstwa są uważane za “wrażliwe” dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Przetwarzamy takie dane tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to wyraźną zgodę lub jest to konieczne (na przykład, jeśli poprosisz o specjalną pomoc) lub celowo uczyniłeś je publicznym.

  ________________________________________

  1. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, dlaczego i na jak długo

  Twoje dane będą wykorzystywane do celów rekrutacji tylko w celu znalezienia stanowiska lub kontraktu działając jako agent zarządzający zgodnie z twoimi kwalifikacjami i zapotrzebowaniami  na dane stanowiska pracy od naszych klientów. Lub aby zatrudnić Ciebie na projekty Efekt Centrum w branży morskiej lub dowolnej innej branży związanej z usługami i działalnością Efekt Centrum w Polsce i za granicą na terytorium Unii Europejskiej lub na całym świecie.

  Efekt Centrum podejmuje wszelkie niezbędne środki i procedury, aby zabezpieczyć i utrzymywać gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych  z zachowaniem zgodności, rzetelności i przejrzystości danych osobowych zgodnie z regulacjami RODO.

  Efekt Centrum będzie gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe dopiero po Twojej pisemnej deklaracji zgody w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie przy użyciu jasnego i prostego języka dla każdego konkretnego projektu / umowy związanej z twoimi kwalifikacjami zawodowymi.

  Nie będziemy przechowywać Twoich danych dłużej, niż jest to konieczne do spełnienia celu rekrutacji, dla którego są przetwarzane. Aby określić odpowiedni okres przechowywania, bierzemy pod uwagę kwotę, rodzaj i

  wrażliwość danych osobowych, cele, dla których je przetwarzamy i czy możemy osiągnąć te cele w inny sposób. Jego sprawa będzie traktowana zgodnie z potrzebami rekrutacji, a czas zostanie określony i uzgodniony w deklaracji zgody.

  ________________________________________

  1. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

  Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa przy przechowywaniu i ujawnianiu danych osobowych oraz w celu ochrony przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dane, które nam przekazujesz, są chronione przy użyciu kryptografii dostarczonej przez naszego dostawcę poczty e-mail, który w pełni przestrzega przepisów RODO dotyczących ochrony danych osobowych. Twoje Dane są przechowywane w komputerze danych w trybie offline określonym w tym celu przez nas.

  Możemy ujawnić Twoje dane zaufanym stronom trzecim w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Wymagamy, aby wszystkie strony trzecie stosowały odpowiednie techniczne i operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, zgodnie z polskim i unijnym prawem dotyczącym zasad ochrony danych.

  ________________________________________

  1. Międzynarodowy transfer danych

  Wymagamy od wszystkich zewnętrznych dostawców usług w UE, aby w celu naszej działalności zostały opisane w niniejszej polityce, aby przetwarzać Twoje dane w bezpieczny sposób i zgodnie z polskim i unijnym prawem ochrony danych. Używamy standardowych środków na mocy prawa UE w celu legitymizacji transferów danych poza EOG.

  ________________________________________

  1. Udostępnianie danych osobowych

  Twoje dane osobowe zostaną udostępnione naszym klientom, którzy poproszą o zapoznanie się z Twoimi  umiejętnościami i kwalifikacjami zawodowymi , aby zapewnić ci i zabezpieczyć stanowisko lub kontrakt zgodnie z konkretnymi projektami. Zawsze będziesz powiadamiany z wyprzedzeniem,  będziesz mieć możliwość wyrażenia zgody na udostępnienie swoich danych osobowych do celów rekrutacji opisanych w niniejszych Zasadach. Ponadto musisz mieć świadomość, że odmowa przetworzenia i udostępnienia twoich danych osobowych stronom trzecim zaangażowanym w procedurę rekrutacji może spowodować, że Efekt Centrum nie będzie w stanie zabezpieczyć ci stanowiska pracy.

  Za każdym razem musisz wyrazić zgodę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-maile), abyśmy mogli udostępnić Twoje dane osobowe konkretnym klientom, którzy chcą skorzystać z naszych usług.

  1. Strona internetowa Efekt Centrum http://efektcentrum.pl/

  Wszystkie dane zebrane podczas rejestracji w naszej sekcji strony internetowej będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nasza strona internetowa jest zabezpieczona i zaprojektowana  aby działać zgodnie z regulacjami RODO dotyczącymi ochrony Twoich danych osobowych przekazywanych do tego. Nasza strona internetowa jest zabezpieczona zaufanym protokołem SSL po protokole HTTPS. Certyfikat SSL szyfruje dane przesyłane na serwer przez Ciebie podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub korzystania z poczty elektronicznej. W ten sposób zapewnia ochronę przed przechwyceniem i wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione danych dostarczonych, na przykład w formularzach kontaktowych. Potwierdzeniem działania certyfikatu SSL jest protokół https w pasku adresu przeglądarki internetowej i ikona kłódki, komunikat Bezpieczna lub nazwa organizacji.

  1. Twoje prawa do ochrony danych

  W pewnych okolicznościach, zgodnie z prawem, masz prawo do:

  • Poprosić o informacje na temat tego, czy przechowujemy dane osobowe na Twój temat, a jeśli tak, to jakie są te informacje i dlaczego je przechowujemy / wykorzystujemy.
  • Poprosić  o dostęp do swoich danych osobowych (zwykle zwanych “żądaniem dostępu do podmiotu danych”). Umożliwia to otrzymywanie kopii danych osobowych, które przechowujemy, oraz sprawdzanie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
  • Poprosić o korektę danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Dzięki temu możesz poprawić wszystkie niekompletne lub niedokładne informacje o Tobie.
  • Prosić o usunięcie danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o  usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy nie ma powodu, dla którego nadal będziemy je przetwarzać. Masz również prawo poprosić nas o  usunięcie Twoich danych osobowych w przypadku, gdy skorzystałeś z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej).
  • Sprzeciwu  do przetwarzania twoich danych osobowych, gdy polegamy na uzasadnionym interesie (lub interesie osób trzecich) i jest coś w twojej konkretnej sytuacji, która sprawia, że ​​chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie. Masz również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
  • Sprzeciwu  do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, który nie podlega automatycznemu podejmowaniu decyzji przez nas przy użyciu twoich danych osobowych lub profilowaniu Ciebie.
  • Żądania  ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład, jeśli chcesz, abyśmy ustalili dokładność lub przyczynę przetworzenia.
  • Prosić  o przekazanie swoich danych osobowych w formie elektronicznej i strukturalnej do Ciebie lub innej strony (powszechnie zwane prawem do “przenoszenia danych”). Umożliwia to pobieranie danych od nas w formacie elektronicznym i przesyłanie danych do innego podmiotu w formacie elektronicznym.
  • Wycofania  zgody. W ograniczonych okolicznościach, w których użytkownik wyraził zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie swoich danych osobowych w określonym celu, może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na to konkretne przetwarzanie. Gdy otrzymamy powiadomienie, że wycofałeś swoją zgodę, nie będziemy już przetwarzać twoje informacje do celu , na które się pierwotnie zgodziłeś, chyba że mamy inną uzasadnioną podstawę do takiego postępowania prawnego.

  Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z tych praw, skontaktuj się z nami bezpośrednio lub za pomocą formularza elektronicznego pod poniższym adresem i danymi kontaktowymi

  Efekt Centrum

  ul. Gorczycowa 4c 81-591 Gdynia

  tel.: 794 427 881 / 518 036 017

  Email kamila@efektcentrum.pl

  Nie będziesz musiał płacić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub korzystanie z jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać rozsądną opłatę, jeśli twoja prośba o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniona lub nadmierna. Ewentualnie możemy odmówić zastosowania się do żądania w takich okolicznościach.

  Być może będziemy musieli poprosić Cię o podanie konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zagwarantować Ci prawo do dostępu do informacji (lub korzystania z innych Twoich praw). Jest to kolejny odpowiedni środek bezpieczeństwa, aby zapewnić, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa jej otrzymać.

  1. Zmiany w Polityce prywatności

  A.P & A Poland zachowuje prawo do wprowadzania zmian w powyższej Polityce prywatności w częściach lub w całości, zgodnie z polskim prawem i przepisami UE dotyczącymi ochrony danych.

W pewnych okolicznościach, zgodnie z prawem, masz prawo do:

 • Poprosić o informacje na temat tego, czy przechowujemy dane osobowe na Twój temat, a jeśli tak, to jakie są te informacje i dlaczego je przechowujemy / wykorzystujemy.
 • Poprosić  o dostęp do swoich danych osobowych (zwykle zwanych “żądaniem dostępu do podmiotu danych”). Umożliwia to otrzymywanie kopii danych osobowych, które przechowujemy, oraz sprawdzanie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Poprosić o korektę danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Dzięki temu możesz poprawić wszystkie niekompletne lub niedokładne informacje o Tobie.
 • Prosić o usunięcie danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o  usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy nie ma powodu, dla którego nadal będziemy je przetwarzać. Masz również prawo poprosić nas o  usunięcie Twoich danych osobowych w przypadku, gdy skorzystałeś z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej).
 • Sprzeciwu  do przetwarzania twoich danych osobowych, gdy polegamy na uzasadnionym interesie (lub interesie osób trzecich) i jest coś w twojej konkretnej sytuacji, która sprawia, że ​​chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie. Masz również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
 • Sprzeciwu  do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, który nie podlega automatycznemu podejmowaniu decyzji przez nas przy użyciu twoich danych osobowych lub profilowaniu Ciebie.
 • Żądania  ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład, jeśli chcesz, abyśmy ustalili dokładność lub przyczynę przetworzenia.
 • Prosić  o przekazanie swoich danych osobowych w formie elektronicznej i strukturalnej do Ciebie lub innej strony (powszechnie zwane prawem do “przenoszenia danych”). Umożliwia to pobieranie danych od nas w formacie elektronicznym i przesyłanie danych do innego podmiotu w formacie elektronicznym.
 • Wycofania  zgody. W ograniczonych okolicznościach, w których użytkownik wyraził zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie swoich danych osobowych w określonym celu, może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na to konkretne przetwarzanie. Gdy otrzymamy powiadomienie, że wycofałeś swoją zgodę, nie będziemy już przetwarzać twoje informacje do celu , na które się pierwotnie zgodziłeś, chyba że mamy inną uzasadnioną podstawę do takiego postępowania prawnego.

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z tych praw, skontaktuj się z nami bezpośrednio lub za pomocą formularza elektronicznego pod poniższym adresem i danymi kontaktowymi

Efekt Centrum

ul. Gorczycowa 4c 81-591 Gdynia

tel.: 794 427 881 / 518 036 017

Email kamila@efektcentrum.pl

 

Nie będziesz musiał płacić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub korzystanie z jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać rozsądną opłatę, jeśli twoja prośba o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniona lub nadmierna. Ewentualnie możemy odmówić zastosowania się do żądania w takich okolicznościach.

Być może będziemy musieli poprosić Cię o podanie konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zagwarantować Ci prawo do dostępu do informacji (lub korzystania z innych Twoich praw). Jest to kolejny odpowiedni środek bezpieczeństwa, aby zapewnić, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa jej otrzymać.

________________________________________

 1. Zmiany w Polityce prywatności

A.P & A Poland zachowuje prawo do wprowadzania zmian w powyższej Polityce prywatności w częściach lub w całości, zgodnie z polskim prawem i przepisami UE dotyczącymi ochrony danych.